Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Saxifraga paniculata
Saponaria officinalis
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii
Scrophularia spinulescens
Scrophularia umbrosa
Satureja acinos
Scutellaria hirta
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Saxifraga sempervivum
Sesleria doerfleri