Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matthiola fruticulosa valesiaca
Minuartia verna verna
Milium vernale vernale