Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium graecum graecum
Lupinus albus graecus
Lepidium graminifolium graminifolium
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Linum hirsutum hirsutum
Lepidium hirtum hirtum
Lithodora hispidula hispidula
Leontodon hispidus hispidus
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lilium carniolicum jankae
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Laserpitium siler laeve
Lamium garganicum laevigatum
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Lolium rigidum lepturoides
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Leontodon taraxacoides longirostris
Luzula luzuloides luzuloides