Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum ledifolium ledifolium
Hieracium piloselloides megalomastix
Holcus mollis mollis
Hedypnois cretica monspeliensis
Helianthemum nummularium nummularium
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hyacinthus orientalis orientalis
Herniaria parnassica parnassica
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Hieracium pilosella pilosella
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Helicotrichon pubescens pubescens
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hieracium cymosum sabinum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Hesperis sylvestris sylvestris
Heracleum sphondylium ternatum