Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria thessala ionica
Festuca violacea handelii
Ferula communis glauca
Festuca arundinacea fenas
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Filago cretensis cycladum
Filago cretensis cretensis
Ferulago sylvatica confusa
Ferula communis communis
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata
Fragaria viridis campestris
Festuca alpina briquetii
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca rubra asperifolia
Festuca arundinacea arundinacea
Filago aegaea aristata
Festuca pratensis apennina
Festuca spectabilis affinis
Filago aegaea aegaea