Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Campanula sciathia
Carex macrolepis
Campanula scopella
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Campanula cymaea
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens
Campanula thessala
Carex spicata
Centaurea messenicolasiana