Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrimonia procera
Allium commutatum
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Achillea absinthoides
Allium cyrilii
Allium dilatatum
Allium favosum
Allium ferrinii
Agrostis castellana
Achillea cretica
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Achillea crithmifolia
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Alyssum idaeum