Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Carex echinata
Campanula rechingeri
Carex extensa
Campanula reiseri
Carex pendula
Campanula rotundifolia
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Carex hostiana
Carex humilis
Carex illegitima
Campanula sartorii
Campanula cervicaria
Centaurea ebenoides