Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna tinctoria
Alkanna tubulosa
Alliaria petiolata
Allium achaium
Allium amethystinum
Allium ampeloprasum
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Allium bornmuelleri
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Allium goulimyi
Allium calamarophilon
Allium cyrilii
Agave americana
Achillea collina
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Agrimonia procera
Alyssoides cretica