Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula topaliana cordifolia
Centaurea achaia corinthiaca
Crepis neglecta corymbosa
Cirsium creticum creticum
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Crocus biflorus crewei
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Carlina corymbosa curetum
Centaurea spinosa cycladum
Cerastium cymosum cymosum
Campanula saxatilis cytherea
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Campanula topaliana delphica
Ceratophyllum demersum demersum
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Centaurea affinis denudata
Centaurea alba deusta