Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum
Cicuta virosa