Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex macrolepis
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens
Carex spicata
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Carlina barnebiana
Carlina diae