Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardopatum corymbosum
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Campanula lavrensis
Campanula lingulata
Calamagrostis epigejos
Campanula lyrata
Calamintha grandiflora
Campanula macrostachya
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Campanula merxmuelleri
Carex acuta
Carex appropinquata
Campanula oreadum
Carlina tragacanthifolia