Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός