Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Anguilla anguilla Χέλι
Allium atroviolaceum
Aethionema iberideum
Allium bornmuelleri
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Acanthus balcanicus
Allium calamarophilon
Anthemis triumfetti
Anthericum liliago
Aethionema retsina
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Arum nickelii