Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna pindicola
Aeluropus littoralis
Androcymbium rechingeri
Andropogon distachyos
Androsace villosa
Andryala integrifolia
Anemone blanda
Anemone coronaria
Alkanna sieberi
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Alkanna tubulosa
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Allium amethystinum
Aristolochia sempervirens