Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Alkanna pelia
Alkanna pindicola
Androcymbium rechingeri
Andropogon distachyos
Androsace villosa
Andryala integrifolia
Anemone blanda
Anemone coronaria
Alkanna sartoriana
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Alkanna tinctoria
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Aristolochia rotunda