Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Cytinus hypocistis hypocistis
Malcolmia graeca hydraea
Trifolium hybridum hybridum
Minuartia hybrida hybrida
Roemeria hybrida hybrida
Sedum grisebachii horakii
Centaurea iberica holzmanniana
Ophrys holosericea holosericea
Leontodon hispidus hispidus
Lithodora hispidula hispidula
Anthyllis vulneraria hispidissima
Campanula glomerata hispida
Vaccaria hispanica hispanica
Dactylis glomerata hispanica
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Lepidium hirtum hirtum
Origanum vulgare hirtum
Allium cupani hirtovaginatum
Pinguicula crystallina hirtiflora