Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cymbalaria microcalyx longipes
Tragopogon brevirostris longifolius
Mentha longifolia longifolia
Asperula aristata longiflora
Thymus longicaulis longicaulis
Carex liparocarpos liparocarpos
Thesium linophyllon linophyllon
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Centaurea spruneri lineariloba
Rapistrum rugosum linaeanum
Inula candida limonella
Dianthus pinifolius lilacinus
Silene integripetala lidenii
Seseli libanotis libanotis
Thymus leucotrichus leucotrichus
Pedicularis leucodon leucodon
Asperula taurina leucanthera
Lolium rigidum lepturoides
Asplenium lepidum lepidum
Ononis spinosa leiosperma