Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera purpurea rosea
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Raphanus raphanistrum rostratus
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Allium scorodoprasum rotundum
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Centranthus ruber ruber
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Festuca rubra rubra
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Centaurium erythraea rumelicum
Astragalus creticus rumelicus
Silene sedoides runemarkii
Scutellaria rupestris rupestris
Paeonia mascula russii
Centaurea rutifolia rutifolia
Hieracium cymosum sabinum
Euphrasia salisburgensis salisburgensis