Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anogramma leptophylla
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Achillea coarctata
Anthriscus nemorosa
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Allium calamarophilon
Arctium lappa
Achnatherum calamagrostis
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Arum petteri