Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centranthus nevadensis sieberi
Ononis viscosa sieberi
Carlina acaulis simplex
Iris sintenisii sintenisii
Thymus sipyleus sipyleus
Orchis anatolica sitiaca
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Corydalis solida slivenensis
Stachys cretica smyrnaea
Galanthus ikariae snogerupii
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Papaver somniferum somniferum
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Erophila verna spathulata
Linum hirsutum spathulatum
Campanula celsii spathulifolia
Campanula spatulata spatulata
Cerastium banaticum speciosum
Verbascum speciosum speciosum
Crocus speciosus speciosus