Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων