Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potentilla geoides halacsyana
Allium callimischon haemostictum
Salvia pratensis haematodes
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dactylis glomerata hackelii
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Daucus guttatus guttatus
Allium guttatum guttatum
Tyto alba guttata Τυτώ
Centaurea spruneri guicciardii
Sedum grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii grisebachii
Saxifraga porophylla grisebachii
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Silene integripetala greuteri
Scandix australis grandiflora