Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ajuga orientalis orientalis
Festuca amethystina orientalis
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Lupinus varius orientalis
Cytinus hypocistis orientalis
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Serapias orientalis orientalis
Satureja vulgaris orientalis
Aurinia saxatilis orientalis
Astragalus lusitanicus orientalis
Rapistrum rugosum orientale
Telephium imberati orientale
Aethionema saxatile oreophilum
Andrachne telephioides oreocretensis
Jasione laevis orbiculata
Dianthus petraeus orbelicus