Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga stellaris alpigena
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Scutellaria albida albida
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Sinapis alba alba
Solanum luteum alatum
Saxifraga adsendens adsendens
Scutellaria rupestris adenotricha
Sesleria rigida achtarovii
Selinum silaifolium
Selaginella helvetica
Selaginella denticulata
Sedum urvilei
Sedum tymphaeum
Sedum tuberiferum
Scabiosa sphaciotica
Sedum tristriatum
Sedum telephium
Scabiosa sicula
Satureja juliana