Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Malva nicaeensis
Malcolmia africana
Malabaila aurea
Melilotus indica
Melica uniflora
Melica rectiflora
Matricaria trichophylla
Malva neglecta
Melica ramosa
Melica nutans
Matricaria tempskyana
Melica minuta
Melica cretica
Matricaria rosella