Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus