Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus trifidus trifidus
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Juncus fontanesii pyramidatus
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Jasione laevis orbiculata
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juncus gerardi gerardi
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juncus acutus acutus
Juncus conglomeratus
Juncus compressus
Juncus capitatus
Juncus bufonius
Jovibarba heuffelii
Jasione jankae
Juncus atratus
Juncus hybridus