Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Primula vulgaris vulgaris
Peucedanum vittijugum vittijugum
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Pistacia lentiscus var. chia
Pastinaca sativa urens
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Pimpinella tragium tragium
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Polygala nicaeensis tomentella
Piptatherum miliaceum thomasii
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών