Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη