Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Athene noctua Κουκουβάγια
Atherina boyeri Αθερίνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Abies alba Χτενοέλατο
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής