Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium extensum
Galium fruticosum
Galium heldreichii
Galium hellenicum
Galium humifusum
Galium incrassatum
Galium incurvum
Galium insularae
Galium intricatum
Galium kerneri
Galium laconicum
Galium lucidum
Galium macedonicum