Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buxus sempervirens Πυξός
Butomus umbellatus
Cachrys ferulacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Centaurea pindicola