Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aquilegia amaliae
Achillea cretica
Achillea crithmifolia
Achillea depressa
Achillea distans
Achillea fraasii
Achillea grandiflora
Achillea holosericea
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Achillea ligustica
Achillea lingulata
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea setacea
Achillea stricta
Achillea taygetea
Achillea coarctata
Adiantum capillus-veneris