Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Primula vulgaris vulgaris
Peucedanum vittijugum vittijugum
Pistacia lentiscus var. chia
Pastinaca sativa urens
Pimpinella tragium tragium
Polygala nicaeensis tomentella
Piptatherum miliaceum thomasii
Petrorhagia illyrica taygetea
Poa trivialis sylvicola
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Phleum subulatum subulatum
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Potentilla apennina stojanovii
Pallenis spinosa spinosa
Papaver somniferum somniferum
Primula vulgaris sibthorpii
Papaver somniferum setigerum
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Pisum sativum sativum