Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο
Alyssum hirsutum Άλυσσο το χνουδωτό
Alyssum minutum Άλυσσο το μικρότατο
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus graecizans Βλήτο το …