Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Odontites glutinosa
Odontites linkii
Odontites lutea
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Oenanthe banatica
Oenanthe fistulosa
Oenanthe peucedanifolia
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe silaifolia
Oenanthe tenuifolia
Oenothera biennis
Oenothera erythrosepala
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata