Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Allium roseum
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Allium sipyleum
Allium stamineum
Allium staticiforme
Allium suaveolens
Allium subhirsutum
Allium tardans
Allium vineale