Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Withania somnifera
Wolffia arrhiza