Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula verbascifolia verbascifolia
Iris unguicularis unguicularis
Isatis tinctoria tinctoria
Iris sintenisii sintenisii
Iberis saxatilis saxatilis
Inula verbascifolia parnassica
Iris spuria ochroleuca
Inula verbascifolia methanea
Inula candida limonella
Inula verbascifolia heterolepis
Iris unguicularis cretensis
Inula candida candida
Isatis tinctoria athoa
Inula salicina aspera
Inula verbascifolia aschersoniana
Inula hirta
Inula germanica
Imperata cylindrica
Inula ensifolia
Inula crithmoides