Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia hybrira
Vicia melanops
Vicia narbonensis
Vicia onobrychioides
Vicia peregrina
Vicia pinetorum
Vicia pubescens
Vicia sepium
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vinca balcanica
Vinca herbacea
Vinca major
Vincetoxicum canescens
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum speciosum