Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola stojanowii
Viola striis-notata
Viola suavis
Viola velutina
Viola voliotisii
Viola vourinensis
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vulpia bromoides
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica
Vulpia muralis
Vulpia myuros
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vanellus vanellus Καλημάνα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης