Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum dasiphyllum
Sedum erythraeum
Sedum hispanicum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Sedum praesidis
Sedum reflexum
Sedum rubens
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium