Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja cremnophila cremnophila
Scabiosa crenata crenata
Serratula leucantha cretica
Stachys cretica cretica
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Silene multicaulis cretica
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Satureja cristata cristata
Seseli gummiferum crithmifolium
Stellaria media cupaniana
Symphytum davisii cycladense
Stipa lessingiana cyllenaea
Saxifraga pedemontana cymosa
Scabiosa crenata dallaporte
Symphytum davisii davisii
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus perennis dichotomus
Silene flavescens dictaea
Silene parnassica dionysii
Saxifraga adsendens discolor