Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Potentilla geoides halacsyana
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Paeonia mascula hellenica
Picris hieracioides hieracioides
Pinguicula crystallina hirtiflora
Petrorhagia illyrica illyrica
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση
Plantago major intermedia
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Pedicularis leucodon leucodon
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας