Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus sabatius
Convolvulus scammonia
Cynoglossum sphacioticum
Cygnus olor Κύκνος
Conyneforus articulatus
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο
Corallorhiza trifida
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coriaria myrtifolia
Cornucopiae cucullatum
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coronilla scorpioides
Coronilla varia
Corrigiola litoralis
Cornus mas Κρανιά
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη