Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri
Nerium oleander Πικροδάφνη
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nepeta nuda albiflora
Nepeta argolica argolica
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis