Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum temulentum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaespartium sagittale
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium bonus-henricus