Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus robertianus
Carex acuta
Carduus tmoleus
Carduus thoermeri
Crocus tournefortii
Crocus veluchensis
Crucianella angustifolia
Crucianella bythinica
Crucianella graeca
Crucianella imbricata
Crucianella latifolia
Crucianella macrostachya
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cruciata pedemontana
Carduus euboicus
Carduus candicans
Crupina crupinastrum
Crupina vulgaris
Crypsis aculeata